Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje. S jejich užitím souhlasím / nesouhlasím. Více informací.

Speciální olympiády na cestě za vítězstvím

Sport

České hnutí speciálních olympiád (ČHSO) je oficiálním akreditovaným národním programem Special olympicas. ČHSO v souladu s cíli a pravidly SO organizuje akce speciálních olympiád v České republice a zajišťuje zapojení ČR do mezinárodních programů SO. ČHSO sdružuje 130 sportovních klubů SO v celé ČR a do jeho programu pravidelného sportování je v těchto klubech zapojeno přes 2500 sportovců s mentálním postižením.

Posláním ČHSO je v souladu s mezinárodním programem Speciálních olympiád zejména poskytovat příležitost celoročního sportovního tréninku a sportovních soutěží v různých sportech olympijského typu pro lidi s mentálním postižením ve věku osmi let a výše, dávat jim soustavnou příležitost rozvíjet tělesnou zdatnost, osvědčovat odvahu a odhodlání, prožívat radost, sdílet a rozvíjet dovednosti a přátelství se svými rodinami, ostatními sportovci Speciálních olympiád a celým společenstvím.

Cílem Speciálních Olympiád je umožnit co největšímu počtu lidí s mentálním postižením pravidelně sportovat a účastnit se sportovních soutěží bez ohledu na absolutní výkonnost. Výkon je v Speciálních Olympiádách chápán jako kategorie individuální, sportovci jsou při sportovních soutěžích rozděleni zásadně do skupin podle své výkonnosti a každému z nich se nakonec dostane ocenění a uznání. Vyhrát tak mohou i sportovci s těžkým stupněm mentálního postižení. Celý program SO má tedy vedle vlastní sportovní hodnoty velký význam sociální, kdy sportovci vstupují do uznávaných a oceňovaných rolí závodníků a v neposlední řadě přispívá i k obohacení citového života mentálně postižených sportovců a jejich rodičů, kteří mnohdy poprvé v životě mohou se svým dítětem prožít pocit úspěchu a radosti.

Mezinárodní program SO (SOI) má svá přesná pravidla, vyjadřující základní myšlenky SO, a své stálé orgány od světových přes kontinentální až po národní. V současné době má přes 140 oficiálně akreditovaných národních členů. Posláním SO je nabídnout mentálně postiženým pravidelnou sportovní činnost během celého roku. Tato pravidelná odborně vedená sportovní aktivita mentálně postižených tvoří vlastní speciální olympijský program a může v současnosti zahrnovat 19 letních (atletika, plavání, gymnastika, badminton, košíková, volejbal, kopaná, házená, kuželky, bocce, vzpírání, jezdectví, bruslení na kolečkových bruslích, cyklistika, jachting, softball, tenis, stolní tenis, golf) a 5 zimních (sjezdové lyžování, běžecké lyžování, krasobruslení, rychlobruslení, halový hokej) sportů.

Speciální olympijský program je otevřen všem lidem s mentálním postižením, kteří dovršili 8 let a jejichž IQ není vyšší než 80. Dolní hranice IQ není určena, to znamená, že do sportovní činnosti mohou a mají být zapojováni i jedinci s těžkým stupněm mentálního postižení. SO hry pak představují vyvrcholení SO programů a mohou být pořádány na různých úrovních – regionální,národní,mezinárodní, evropské a světové. Základní ideou SO her je nabídnout mentálně postiženým společenství vzájemné rovnosti, akceptování a respektu. Z této myšlenky vychází i principy a zásady, které musí být při SO hrách dodržovány, ať už se jedná o hry na jakékoliv úrovni. Účast na hrách je umožněna všem mentálně postiženým, kteří jsou zapojeni do pravidelné sportovní činnosti ve sportovních klubech, nejsou stanoveny výkonnostní limity, nikdo není z účasti na hrách předem vyloučen pro nesplnění výkonu. Základním kriteriem výběru pro účast je celoroční aktivita a snažení jedince.

SO hry nechtějí být hrami pouze pro sportovně zdatné jedince, na druhé straně však nechtějí tyto sportovce z her vylučovat. Proto pojem kvalifikace či výběru dostává v SO poněkud jinou náplň než obvykle. Jde o to, rozdělit závodníky do skupin na základě přibližně stejných pohybových dovedností, aby každý měl stejnou šanci uspět. V každé takovéto skupině může být nanejvýš 8 závodníků. K důležité zásadě her patří i to, že odměňováni jsou všichni účastníci. Pro slavnostní vyhlašování výsledků je připraveno 8 stupňů vítězů, závodníci na 1. až 3. místě jsou odměněni medailemi, na 4. až 8. místě stužkou. Respektování těchto principů přispívá k tomu, že SO hry jsou hrami pohody, radosti a dobré nálady, hrami, na kterých vládne zdravý duch sportovního zápolení, kde však neúspěch nevede ke smutku a traumatům, neboť radost z účasti je právě tak velká jako radost z vítězství. Na všech SO hrách mohli účastníci zažít tu krásnou atmosféru pohody, radosti a vzájemného porozumění, neboť tyto hry doslova naplňují ono známé Coubertinovo heslo „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“ Jak říká zakladatelka SO paní Eunice Kennedyová- Shriverová : Speciální olympiáda je tou nejčestnější olympiádou – není zde žádný doping, žádné taktizování, žádné finanční machinace, jde zde o ryzí sportování, kdy mnozí sportovci překonávají sami sebe.

 


Autor: User Warning: Invalid link: No route for Front:Profile:detail()

User Warning

Invalid link: No route for Front:Profile:detail() search► skip error►

Source file

File: .../src/Application/UI/Presenter.php:1080

1070: 1071: /** 1072: * Invalid link handler. Descendant can override this method to change default behaviour. 1073: * @throws InvalidLinkException 1074: */ 1075: protected function handleInvalidLink(InvalidLinkException $e): string 1076: { 1077: if ($this->invalidLinkMode & self::INVALID_LINK_EXCEPTION) { 1078: throw $e; 1079: } elseif ($this->invalidLinkMode & self::INVALID_LINK_WARNING) { 1080: trigger_error('Invalid link: ' . $e->getMessage(), E_USER_WARNING); 1081: } 1082: return $this->invalidLinkMode & self::INVALID_LINK_TEXTUAL 1083: ? '#error: ' . $e->getMessage() 1084: : '#';

Call stack

 1. .../src/Application/UI/Presenter.php:1080 source  trigger_error (arguments)

  1070: 1071: /** 1072: * Invalid link handler. Descendant can override this method to change default behaviour. 1073: * @throws InvalidLinkException 1074: */ 1075: protected function handleInvalidLink(InvalidLinkException $e): string 1076: { 1077: if ($this->invalidLinkMode & self::INVALID_LINK_EXCEPTION) { 1078: throw $e; 1079: } elseif ($this->invalidLinkMode & self::INVALID_LINK_WARNING) { 1080: trigger_error('Invalid link: ' . $e->getMessage(), E_USER_WARNING); 1081: } 1082: return $this->invalidLinkMode & self::INVALID_LINK_TEXTUAL 1083: ? '#error: ' . $e->getMessage() 1084: : '#';
  $message
  'Invalid link: No route for Front:Profile:detail()'
  $error_type
  
  
 2. .../src/Application/UI/Component.php:260 source  Nette\Application\UI\Presenter->handleInvalidLink (arguments)

  250: */ 251: public function link(string $destination, ...$args): string 252: { 253: try { 254: $args = count($args) === 1 && is_array($args[0] ?? null) 255: ? $args[0] 256: : $args; 257: return $this->getPresenter()->createRequest($this, $destination, $args, 'link'); 258: 259: } catch (InvalidLinkException $e) { 260: return $this->getPresenter()->handleInvalidLink($e); 261: } 262: } 263: 264:
  $e
  
  
 3. /mnt/data/accounts/e/expertdev1/data/www/expertdev-web.cz/temp/cache/latte/templates-Article-detail.latte--e54817f038.php:105 source  Nette\Application\UI\Component->link (arguments)

  95: } 96: echo ' </div> 97: <hr> 98: <div class="float-left"> 99: <div class="fb-like" data-href="'; 100: echo LR\Filters::escapeHtmlAttr($this->global->uiControl->link("//this")) /* line 27 */; 101: echo '" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="true" data-share="true"></div> 102: </div> 103: <div class="float-right"> 104: Autor: <a href="'; 105: echo LR\Filters::escapeHtmlAttr($this->global->uiControl->link("Profile:detail", [$data->companyId, $data->companySlug])) /* line 30 */; 106: echo '"><b>'; 107: echo LR\Filters::escapeHtmlText($data->companyName) /* line 30 */; 108: echo '</b></a> ('; 109: echo LR\Filters::escapeHtmlText(($this->filters->date)($data->created, 'd.m.Y')) /* line 30 */;
  $destination
  'Profile:detail'
  #1
  
  
 4. .../latte/src/Latte/Runtime/Template.php:313 source  Templatee54817f038->blockContent (arguments)

  303: 304: if (!$block) { 305: $hint = ($t = Latte\Helpers::getSuggestion($this->getBlockNames($layer), $name)) 306: ? ", did you mean '$t'?" 307: : '.'; 308: $name = $layer ? "$layer $name" : $name; 309: throw new Latte\RuntimeException("Cannot include undefined block '$name'$hint"); 310: } 311: 312: $this->filter( 313: function () use ($block, $params): void { reset($block->functions)($params); }, 314: $mod, 315: $block->contentType, 316: "block $name" 317: );
  $ʟ_args
  null
 5. .../latte/src/Latte/Runtime/Template.php:368 source  Latte\Runtime\Template->Latte\Runtime\{closure} ()

  358: $block->functions = array_merge($block->functions, $functions); 359: } 360: 361: 362: /** 363: * @param string|\Closure|null $mod content-type name or modifier closure 364: */ 365: private function filter(callable $function, $mod, string $contentType, string $name): void 366: { 367: if ($mod === null || $mod === $contentType) { 368: $function(); 369: 370: } elseif ($mod instanceof \Closure) { 371: echo $mod($this->capture($function), $contentType); 372:
 6. .../latte/src/Latte/Runtime/Template.php:316 source  Latte\Runtime\Template->filter (arguments)

  306: ? ", did you mean '$t'?" 307: : '.'; 308: $name = $layer ? "$layer $name" : $name; 309: throw new Latte\RuntimeException("Cannot include undefined block '$name'$hint"); 310: } 311: 312: $this->filter( 313: function () use ($block, $params): void { reset($block->functions)($params); }, 314: $mod, 315: $block->contentType, 316: "block $name" 317: ); 318: } 319: 320:
  $function
  
  
  $mod
  'html'
  $contentType
  'html'
  $name
  'block content'
 7. /mnt/data/accounts/e/expertdev1/data/www/expertdev-web.cz/temp/cache/latte/Presenters-templates-@layout.latte--3489f92afe.php:197 source  Latte\Runtime\Template->renderBlock (arguments)

  187: echo '">KONTAKT</a><span>&nbsp;</span></li> 188: </ul> 189: </div> 190: </nav> 191: '; 192: $this->renderBlock('extraHeader', get_defined_vars()) /* line 85 */; 193: echo ' 194: </div> 195: 196: '; 197: $this->renderBlock('content', [], 'html') /* line 88 */; 198: echo "\n"; 199: if ($isFb) /* line 90 */ { 200: echo '<section id="uzivatele"> 201: <h3>
  $name
  'content'
  $params
  array (0)
  $mod
  'html'
 8. .../latte/src/Latte/Runtime/Template.php:175 source  Template3489f92afe->main ()

  165: /** 166: * Renders template. 167: * @internal 168: */ 169: public function render(string $block = null): void 170: { 171: $level = ob_get_level(); 172: try { 173: $this->prepare(); 174: if (!$this->doRender($block)) { 175: $this->main(); 176: } 177: 178: } catch (\Throwable $e) { 179: while (ob_get_level() > $level) {
 9. .../latte/src/Latte/Runtime/Template.php:208 source  Latte\Runtime\Template->render (arguments)

  198: 199: if ($this->referenceType === 'import') { 200: if ($this->parentName) { 201: throw new Latte\RuntimeException('Imported template cannot use {extends} or {layout}, use {import}'); 202: } 203: 204: } elseif ($this->parentName) { // extends 205: ob_start(function () {}); 206: $this->params = $this->main(); 207: ob_end_clean(); 208: $this->createTemplate($this->parentName, $this->params, 'extends')->render($block); 209: 210: } elseif ($block !== null) { // single block rendering 211: $this->renderBlock($block, $this->params); 212:
  $block
  null
 10. .../latte/src/Latte/Runtime/Template.php:174 source  Latte\Runtime\Template->doRender (arguments)

  164: 165: /** 166: * Renders template. 167: * @internal 168: */ 169: public function render(string $block = null): void 170: { 171: $level = ob_get_level(); 172: try { 173: $this->prepare(); 174: if (!$this->doRender($block)) { 175: $this->main(); 176: } 177: 178: } catch (\Throwable $e) {
  $block
  null
 11. .../vendor/latte/latte/src/Latte/Engine.php:101 source  Latte\Runtime\Template->render (arguments)

  91: 92: /** 93: * Renders template to output. 94: * @param object|mixed[] $params 95: */ 96: public function render(string $name, $params = [], string $block = null): void 97: { 98: $template = $this->createTemplate($name, $this->processParams($params)); 99: $template->global->coreCaptured = false; 100: ($this->probe)($template); 101: $template->render($block); 102: } 103: 104: 105: /**
  $block
  null
 12. .../Bridges/ApplicationLatte/Template.php:46 source  Latte\Engine->render (arguments)

  36: return $this->latte; 37: } 38: 39: 40: /** 41: * Renders template to output. 42: */ 43: public function render(string $file = null, array $params = []): void 44: { 45: Nette\Utils\Arrays::toObject($params, $this); 46: $this->latte->render($file ?: $this->file, $this); 47: } 48: 49: 50: /**
  $name
  '/mnt/data/accounts/e/expertdev1/data/www/expertdev-web.cz/app/FrontModule/Presenters/templates/Article/detail.latte'
  $params
  
  
 13. .../Application/Responses/TextResponse.php:50 source  Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template->render ()

  40: return $this->source; 41: } 42: 43: 44: /** 45: * Sends response to output. 46: */ 47: public function send(Nette\Http\IRequest $httpRequest, Nette\Http\IResponse $httpResponse): void 48: { 49: if ($this->source instanceof Nette\Application\UI\Template) { 50: $this->source->render(); 51: 52: } else { 53: echo $this->source; 54: }
 14. .../src/Application/Application.php:169 source  Nette\Application\Responses\TextResponse->send (arguments)

  159: } 160: Arrays::invoke($this->onPresenter, $this, $this->presenter); 161: $response = $this->presenter->run(clone $request); 162: 163: if ($response instanceof Responses\ForwardResponse) { 164: $request = $response->getRequest(); 165: goto process; 166: } 167: 168: Arrays::invoke($this->onResponse, $this, $response); 169: $response->send($this->httpRequest, $this->httpResponse); 170: } 171: 172: 173: public function processException(\Throwable $e): void
  $httpRequest
  
  
  $httpResponse
  
  
 15. .../src/Application/Application.php:90 source  Nette\Application\Application->processRequest (arguments)

  80: } 81: 82: 83: /** 84: * Dispatch a HTTP request to a front controller. 85: */ 86: public function run(): void 87: { 88: try { 89: Arrays::invoke($this->onStartup, $this); 90: $this->processRequest($this->createInitialRequest()); 91: Arrays::invoke($this->onShutdown, $this); 92: 93: } catch (\Throwable $e) { 94: Arrays::invoke($this->onError, $this, $e);
  $request
  
  
 16. .../data/www/expertdev-web.cz/www/index.php:10 source  Nette\Application\Application->run ()

  1: <?php 2: 3: declare(strict_types=1); 4: 5: require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php'; 6: 7: App\Bootstrap::boot() 8: ->createContainer() 9: ->getByType(Nette\Application\Application::class) 10: ->run(); 11:

Nette Application

Requests


Presenter


		

Environment

$_SERVER

REDIRECT_UNIQUE_ID
'ZkvuQRSI3clkFX1yXckEDgAAAAE'
REDIRECT_STATUS
'200'
UNIQUE_ID
'ZkvuQRSI3clkFX1yXckEDgAAAAE'
HTTP_HOST
'expertdev-web.cz'
HTTP_X_REAL_IP
'44.210.83.132'
HTTP_X_REAL_PORT
'80'
HTTP_X_REAL_PROTOCOL
'HTTP/1.1'
HTTP_X_FORWARDED_PORT
'80'
HTTP_X_FORWARDED_PROTO
'http'
HTTP_CONNECTION
'close'
HTTP_USER_AGENT
'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'
HTTP_ACCEPT
'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8'
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
'en-US,en;q=0.5'
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
'Wed, 06 Dec 2023 20:47:09 GMT'
HTTP_ACCEPT_ENCODING
'br,gzip'
PATH
'/bin:/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/i686-pc-linux-gnu/gcc-bin/6.4.0:/opt/bin'
SERVER_SIGNATURE
''
SERVER_SOFTWARE
'Apache'
SERVER_NAME
'expertdev-web.cz'
SERVER_ADDR
'10.0.98.57'
SERVER_PORT
'80'
REMOTE_ADDR
'44.210.83.132'
DOCUMENT_ROOT
'/mnt/data/accounts/e/expertdev1/data/www/expertdev-web.cz/www'
REQUEST_SCHEME
'http'
CONTEXT_PREFIX
''
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
'/mnt/data/accounts/e/expertdev1/data/www/expertdev-web.cz/www'
SERVER_ADMIN
'nevaril@expert-dev.cz'
SCRIPT_FILENAME
'/mnt/data/accounts/e/expertdev1/data/www/expertdev-web.cz/www/index.php'
REMOTE_PORT
'46648'
REDIRECT_URL
'/clanky/sport/specialni-olympiady-na-ceste-za-vitezstvim_1643877825'
GATEWAY_INTERFACE
'CGI/1.1'
SERVER_PROTOCOL
'HTTP/1.1'
REQUEST_METHOD
'GET'
QUERY_STRING
''
REQUEST_URI
'/clanky/sport/specialni-olympiady-na-ceste-za-vitezstvim_1643877825'
SCRIPT_NAME
'/index.php'
PHP_SELF
'/index.php'
REQUEST_TIME_FLOAT
1716252225.192
REQUEST_TIME

$_SESSION

__NFNette Session

Nette Session

privacy
null
Nette.Http.UserStorage/company
null

Configuration options


Configuration

apache2handler

Apache Version Apache
Apache API Version 20120211
Server Administrator nevaril@expert-dev.cz
Hostname:Port expertdev-web.cz:0
User/Group apache(81)/81
Max Requests Per Child: 100 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts Connection: 300 - Keep-Alive: 5
Virtual Server Yes
Server Root /usr/lib/apache2
Loaded Modules core mod_so http_core prefork mod_access_compat mod_actions mod_alias mod_asis mod_auth_basic mod_authn_anon mod_authn_core mod_authn_dbd mod_authn_dbm mod_authn_file mod_authz_core mod_authz_dbd mod_authz_dbm mod_authz_groupfile mod_authz_host mod_authz_owner mod_authz_user mod_autoindex mod_cern_meta mod_charset_lite mod_dav mod_dav_fs mod_dav_lock mod_dbd mod_deflate mod_dir mod_dumpio mod_env mod_expires mod_ext_filter mod_filter mod_headers mod_ident mod_imagemap mod_include mod_info mod_log_config mod_log_forensic mod_mime mod_mime_magic mod_negotiation mod_proxy mod_proxy_ajp mod_proxy_balancer mod_proxy_connect mod_proxy_ftp mod_proxy_http mod_ratelimit mod_remoteip mod_reqtimeout mod_rewrite mod_setenvif mod_slotmem_shm mod_socache_shmcb mod_speling mod_ssl mod_status mod_substitute mod_unique_id mod_unixd mod_usertrack mod_version mod_vhost_alias mod_php7
DirectiveLocal ValueMaster Value
engine11
last_modified00
xbithack00

Apache Environment

VariableValue
REDIRECT_UNIQUE_ID ZkvuQRSI3clkFX1yXckEDgAAAAE
REDIRECT_STATUS 200
UNIQUE_ID ZkvuQRSI3clkFX1yXckEDgAAAAE
HTTP_HOST expertdev-web.cz
HTTP_X_REAL_IP 44.210.83.132
HTTP_X_REAL_PORT 80
HTTP_X_REAL_PROTOCOL HTTP/1.1
HTTP_X_FORWARDED_PORT 80
HTTP_X_FORWARDED_PROTO http
HTTP_CONNECTION close
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE Wed, 06 Dec 2023 20:47:09 GMT
HTTP_ACCEPT_ENCODING br,gzip
PATH /bin:/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/i686-pc-linux-gnu/gcc-bin/6.4.0:/opt/bin
SERVER_SIGNATURE no value
SERVER_SOFTWARE Apache
SERVER_NAME expertdev-web.cz
SERVER_ADDR 10.0.98.57
SERVER_PORT 80
REMOTE_ADDR 44.210.83.132
DOCUMENT_ROOT /mnt/data/accounts/e/expertdev1/data/www/expertdev-web.cz/www
REQUEST_SCHEME http
CONTEXT_PREFIX no value
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT /mnt/data/accounts/e/expertdev1/data/www/expertdev-web.cz/www
SERVER_ADMIN nevaril@expert-dev.cz
SCRIPT_FILENAME /mnt/data/accounts/e/expertdev1/data/www/expertdev-web.cz/www/index.php
REMOTE_PORT 46648
REDIRECT_URL /clanky/sport/specialni-olympiady-na-ceste-za-vitezstvim_1643877825
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
REQUEST_METHOD GET
QUERY_STRING no value
REQUEST_URI /clanky/sport/specialni-olympiady-na-ceste-za-vitezstvim_1643877825
SCRIPT_NAME /index.php

HTTP Headers Information

HTTP Request Headers
HTTP Request GET /clanky/sport/specialni-olympiady-na-ceste-za-vitezstvim_1643877825 HTTP/1.1
Host expertdev-web.cz
X-Real-IP 44.210.83.132
X-Real-Port 80
X-Real-Protocol HTTP/1.1
X-Forwarded-Port 80
X-Forwarded-Proto http
Connection close
User-Agent CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language en-US,en;q=0.5
If-Modified-Since Wed, 06 Dec 2023 20:47:09 GMT
Accept-Encoding br,gzip
HTTP Response Headers
X-Powered-By Nette Framework 3
X-Frame-Options SAMEORIGIN
Set-Cookie _nss=1; path=/; HttpOnly; SameSite=Strict
Set-Cookie PHPSESSID=ceiehfusgl9v4js7j5l9n74udk; expires=Tue, 04-Jun-2024 00:43:45 GMT; Max-Age=1209600; path=/; HttpOnly; SameSite=Lax
Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma no-cache
Vary X-Requested-With, Accept-Encoding
Content-Encoding gzip

bcmath

BCMath support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
bcmath.scale00

bz2

BZip2 Support Enabled
Stream Wrapper support compress.bzip2://
Stream Filter support bzip2.decompress, bzip2.compress
BZip2 Version 1.0.6, 6-Sept-2010

calendar

Calendar support enabled

Core

PHP Version 7.4.4
DirectiveLocal ValueMaster Value
allow_url_fopenOnOff
allow_url_includeOffOff
arg_separator.input&&
arg_separator.output&&
auto_append_fileno valueno value
auto_globals_jitOnOn
auto_prepend_fileno valueno value
browscap/global/etc/browscap.ini/global/etc/browscap.ini
default_charsetUTF-8UTF-8
default_mimetypetext/htmltext/html
disable_classesno valueno value
disable_functionsno valueno value
display_errorsOnOff
display_startup_errorsOffOff
doc_rootno valueno value
docref_extno valueno value
docref_rootno valueno value
enable_dlOffOff
enable_post_data_readingOnOn
error_append_stringno valueno value
error_logno valueno value
error_prepend_stringno valueno value
error_reporting3276722519
expose_phpOffOff
extension_dir/usr/lib/php7.4/lib/extensions/no-debug-non-zts-20190902/usr/lib/php7.4/lib/extensions/no-debug-non-zts-20190902
file_uploadsOnOn
hard_timeout22
highlight.comment#998; font-style: italic#FF8000
highlight.default#000#0000BB
highlight.html#06B#000000
highlight.keyword#D24; font-weight: bold#007700
highlight.string#080#DD0000
html_errorsOffOn
ignore_repeated_errorsOnOn
ignore_repeated_sourceOffOff
ignore_user_abortOffOff
implicit_flushOffOff
include_path..
input_encodingno valueno value
internal_encodingno valueno value
log_errorsOffOn
log_errors_max_len10241024
mail.add_x_headerOnOn
mail.force_extra_parametersno valueno value
mail.log/var/spool/mail/stats/phpmail.log/var/spool/mail/stats/phpmail.log
max_execution_time3030
max_file_uploads2020
max_input_nesting_level6464
max_input_time6060
max_input_vars10001000
memory_limit96M128M
open_basedir/mnt/data/accounts/e/expertdev1/data/www/expertdev-web.cz/www:/mnt/data/accounts/e/expertdev1/data/www/expertdev-web.cz:/tmp/uploads:/www/sqluploads:/global/applications/toolsno value
output_buffering04096
output_encodingno valueno value
output_handlerno valueno value
post_max_size132M132M
precision1414
realpath_cache_size4096K4096K
realpath_cache_ttl120120
register_argc_argvOffOff
report_memleaksOnOn
report_zend_debugOnOn
request_orderGPGP
sendmail_fromno valueno value
sendmail_path/global/scripts/sendmail.wrapper -t -i -F 'expertdev-web.cz' -f 'nevaril@expert-dev.cz'/global/scripts/sendmail.wrapper -t -i
serialize_precision-1-1
short_open_tagOnOn
SMTPlocalhostlocalhost
smtp_port2525
sys_temp_dir/tmp/uploads/tmp/uploads
syslog.facilityLOG_USERLOG_USER
syslog.filterno-ctrlno-ctrl
syslog.identphpphp
track_errorsOffOff
unserialize_callback_funcno valueno value
upload_max_filesize32M2M
upload_tmp_dir/tmp/uploadsno value
user_dirno valueno value
user_ini.cache_ttl300300
user_ini.filename.user.ini.user.ini
variables_orderGPCSGPCS
xmlrpc_error_number00
xmlrpc_errorsOffOff
zend.assertions-1-1
zend.detect_unicodeOnOn
zend.enable_gcOnOn
zend.exception_ignore_argsOffOn
zend.multibyteOffOff
zend.script_encodingno valueno value
zend.signal_checkOffOff

ctype

ctype functions enabled

curl

cURL support enabled
cURL Information 7.68.0
Age 5
Features
AsynchDNS No
CharConv No
Debug No
GSS-Negotiate No
IDN No
IPv6 Yes
krb4 No
Largefile Yes
libz Yes
NTLM Yes
NTLMWB No
SPNEGO No
SSL Yes
SSPI No
TLS-SRP Yes
HTTP2 Yes
GSSAPI No
KERBEROS5 No
UNIX_SOCKETS Yes
PSL No
HTTPS_PROXY Yes
MULTI_SSL No
BROTLI No
Protocols dict, file, ftp, ftps, gopher, http, https, imap, imaps, pop3, pop3s, rtsp, smtp, smtps, telnet, tftp
Host i686-pc-linux-gnu
SSL Version OpenSSL/1.0.2u
ZLib Version 1.2.11
DirectiveLocal ValueMaster Value
curl.cainfo/global/applications/tools/cacert.pem/global/applications/tools/cacert.pem

date

date/time support enabled
timelib version 2018.03
"Olson" Timezone Database Version 2019.3
Timezone Database internal
Default timezone Europe/Prague
DirectiveLocal ValueMaster Value
date.default_latitude31.766731.7667
date.default_longitude35.233335.2333
date.sunrise_zenith90.58333390.583333
date.sunset_zenith90.58333390.583333
date.timezoneEurope/PragueEurope/Prague

dba

DBA support enabled
Supported handlers cdb cdb_make db4 inifile flatfile
DirectiveLocal ValueMaster Value
dba.default_handlerflatfileflatfile

dom

DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.9.6
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled

exif

EXIF Support enabled
Supported EXIF Version 0220
Supported filetypes JPEG, TIFF
Multibyte decoding support using mbstring enabled
Extended EXIF tag formats Canon, Casio, Fujifilm, Nikon, Olympus, Samsung, Panasonic, DJI, Sony, Pentax, Minolta, Sigma, Foveon, Kyocera, Ricoh, AGFA, Epson
DirectiveLocal ValueMaster Value
exif.decode_jis_intelJISJIS
exif.decode_jis_motorolaJISJIS
exif.decode_unicode_intelUCS-2LEUCS-2LE
exif.decode_unicode_motorolaUCS-2BEUCS-2BE
exif.encode_jisno valueno value
exif.encode_unicodeISO-8859-15ISO-8859-15

fileinfo

fileinfo support enabled
libmagic 537

filter

Input Validation and Filtering enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
filter.defaultunsafe_rawunsafe_raw
filter.default_flagsno valueno value

ftp

FTP support enabled
FTPS support enabled

gd

GD Support enabled
GD Version bundled (2.1.0 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.9.1
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPEG Support enabled
libJPEG Version 6b
PNG Support enabled
libPNG Version 1.6.34
WBMP Support enabled
XBM Support enabled
WebP Support enabled
BMP Support enabled
TGA Read Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
gd.jpeg_ignore_warning11

gettext

GetText Support enabled

gmp

gmp support enabled
GMP version 6.1.2

hash

hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512/224 sha512/256 sha512 sha3-224 sha3-256 sha3-384 sha3-512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b crc32c fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
MHASH support Enabled
MHASH API Version Emulated Support

iconv

iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.25
DirectiveLocal ValueMaster Value
iconv.input_encodingno valueno value
iconv.internal_encodingno valueno value
iconv.output_encodingno valueno value

imagick

imagick moduleenabled
imagick module version 3.4.4
imagick classes Imagick, ImagickDraw, ImagickPixel, ImagickPixelIterator, ImagickKernel
Imagick compiled with ImageMagick version ImageMagick 7.0.10-3 Q16 i686 2020-04-14 https://imagemagick.org
Imagick using ImageMagick library version ImageMagick 7.0.10-3 Q16 i686 2020-04-14 https://imagemagick.org
ImageMagick copyright © 1999-2020 ImageMagick Studio LLC
ImageMagick release date 2020-04-14
ImageMagick number of supported formats: 236
ImageMagick supported formats 3FR, 3G2, 3GP, AAI, AI, ART, ARW, AVI, AVS, BGR, BGRA, BGRO, BMP, BMP2, BMP3, BRF, CAL, CALS, CANVAS, CAPTION, CIN, CIP, CLIP, CMYK, CMYKA, CR2, CR3, CRW, CUBE, CUR, CUT, DATA, DCM, DCR, DCRAW, DCX, DDS, DFONT, DNG, DOT, DPX, DXT1, DXT5, EPDF, EPI, EPS, EPS2, EPS3, EPSF, EPSI, EPT, EPT2, EPT3, ERF, FAX, FILE, FITS, FLV, FRACTAL, FTP, FTS, G3, G4, GIF, GIF87, GRADIENT, GRAY, GRAYA, GROUP4, GV, HALD, HDR, HISTOGRAM, HRZ, HTM, HTML, HTTP, HTTPS, ICB, ICO, ICON, IIQ, INFO, INLINE, IPL, ISOBRL, ISOBRL6, J2C, J2K, JNG, JNX, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPG, JPM, JPS, JPT, JSON, K25, KDC, LABEL, M2V, M4V, MAC, MAP, MASK, MAT, MATTE, MEF, MIFF, MKV, MNG, MONO, MOV, MP4, MPC, MPEG, MPG, MRW, MSL, MSVG, MTV, MVG, NEF, NRW, NULL, ORF, OTB, OTF, PAL, PALM, PAM, PANGO, PATTERN, PBM, PCD, PCDS, PCL, PCT, PCX, PDB, PDF, PDFA, PEF, PES, PFA, PFB, PFM, PGM, PGX, PICON, PICT, PIX, PJPEG, PLASMA, PNG, PNG00, PNG24, PNG32, PNG48, PNG64, PNG8, PNM, POCKETMOD, PPM, PS, PS2, PS3, PSB, PSD, PTIF, PWP, RADIAL-GRADIENT, RAF, RAS, RAW, RGB, RGB565, RGBA, RGBO, RGF, RLA, RLE, RMF, RW2, SCR, SCT, SFW, SGI, SHTML, SIX, SIXEL, SPARSE-COLOR, SR2, SRF, STEGANO, SUN, SVG, SVGZ, TEXT, TGA, THUMBNAIL, TIFF, TIFF64, TILE, TIM, TM2, TTC, TTF, TXT, UBRL, UBRL6, UIL, UYVY, VDA, VICAR, VID, VIFF, VIPS, VST, WBMP, WEBP, WMV, WPG, X3F, XBM, XC, XCF, XPM, XPS, XV, YCbCr, YCbCrA, YUV
DirectiveLocal ValueMaster Value
imagick.locale_fix00
imagick.progress_monitor00
imagick.skip_version_check00

imap

IMAP c-Client Version 2007f
SSL Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
imap.enable_insecure_rshOffOff

intl

Internationalization supportenabled
ICU version 65.1
ICU Data version 65.1
ICU TZData version 2019c
ICU Unicode version 12.1
DirectiveLocal ValueMaster Value
intl.default_localeno valueno value
intl.error_level00
intl.use_exceptions00

json

json support enabled

ldap

LDAP Support enabled
Total Links 0/unlimited
API Version 3001
Vendor Name OpenLDAP
Vendor Version 20448
DirectiveLocal ValueMaster Value
ldap.max_linksUnlimitedUnlimited

libxml

libXML support active
libXML Compiled Version 2.9.6
libXML Loaded Version 20906
libXML streams enabled

mbstring

Multibyte Support enabled
Multibyte string engine libmbfl
HTTP input encoding translation disabled
libmbfl version 1.3.2
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support enabled
Multibyte regex (oniguruma) version 6.9.4
DirectiveLocal ValueMaster Value
mbstring.detect_orderno valueno value
mbstring.encoding_translationOffOff
mbstring.func_overload00
mbstring.http_inputno valueno value
mbstring.http_outputno valueno value
mbstring.http_output_conv_mimetypes^(text/|application/xhtml\+xml)^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encodingno valueno value
mbstring.languageneutralneutral
mbstring.regex_retry_limit10000001000000
mbstring.regex_stack_limit100000100000
mbstring.strict_detectionOffOff
mbstring.substitute_characterno valueno value

mysqli

MysqlI Supportenabled
Client API library version mysqlnd 7.4.4
Active Persistent Links 0
Inactive Persistent Links 0
Active Links 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
mysqli.allow_local_infileOffOff
mysqli.allow_persistentOnOn
mysqli.default_hostno valueno value
mysqli.default_port33063306
mysqli.default_pwno valueno value
mysqli.default_socket/var/run/mysqld/mysqld.sock/var/run/mysqld/mysqld.sock
mysqli.default_userno valueno value
mysqli.max_linksUnlimitedUnlimited
mysqli.max_persistentUnlimitedUnlimited
mysqli.reconnectOffOff
mysqli.rollback_on_cached_plinkOffOff

mysqlnd

mysqlndenabled
Version mysqlnd 7.4.4
Compression supported
core SSL supported
extended SSL supported
Command buffer size 4096
Read buffer size 32768
Read timeout 86400
Collecting statistics Yes
Collecting memory statistics No
Tracing n/a
Loaded plugins mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_caching_sha2_password,auth_plugin_sha256_password
API Extensions mysqli,pdo_mysql

odbc

ODBC Supportenabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
ODBC library iodbc
ODBCVER 0x0350
ODBC_CFLAGS -I/usr/include/iodbc
ODBC_LFLAGS no value
ODBC_LIBS -liodbc -liodbcinst -ldl
DirectiveLocal ValueMaster Value
odbc.allow_persistentOnOn
odbc.check_persistentOnOn
odbc.default_cursortypeStatic cursorStatic cursor
odbc.default_dbno valueno value
odbc.default_pwno valueno value
odbc.default_userno valueno value
odbc.defaultbinmodereturn as isreturn as is
odbc.defaultlrlreturn up to 4096 bytesreturn up to 4096 bytes
odbc.max_linksUnlimitedUnlimited
odbc.max_persistentUnlimitedUnlimited

openssl

OpenSSL support enabled
OpenSSL Library Version OpenSSL 1.0.2u 20 Dec 2019
OpenSSL Header Version OpenSSL 1.0.2u 20 Dec 2019
Openssl default config /etc/ssl/openssl.cnf
DirectiveLocal ValueMaster Value
openssl.cafile/global/applications/tools/cacert.pem/global/applications/tools/cacert.pem
openssl.capath/global/applications/tools/global/applications/tools

pcre

PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 10.33 2019-04-16
PCRE Unicode Version 11.0.0
PCRE JIT Support not compiled in
DirectiveLocal ValueMaster Value
pcre.backtrack_limit10000001000000
pcre.recursion_limit100000100000

PDO

PDO supportenabled
PDO drivers dblib, mysql, odbc, sqlite

pdo_dblib

PDO Driver for FreeTDS/Sybase DB-libenabled
Flavour freetds

pdo_mysql

PDO Driver for MySQLenabled
Client API version mysqlnd 7.4.4
DirectiveLocal ValueMaster Value
pdo_mysql.default_socket/var/run/mysqld/mysqld.sock/var/run/mysqld/mysqld.sock

PDO_ODBC

PDO Driver for ODBC (iODBC)enabled
ODBC Connection Pooling Enabled, strict matching

pdo_sqlite

PDO Driver for SQLite 3.xenabled
SQLite Library 3.23.1

Phar

Phar: PHP Archive supportenabled
Phar API version 1.1.1
Phar-based phar archives enabled
Tar-based phar archives enabled
ZIP-based phar archives enabled
gzip compression enabled
bzip2 compression enabled
Native OpenSSL support enabled
Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
DirectiveLocal ValueMaster Value
phar.cache_listno valueno value
phar.readonlyOnOn
phar.require_hashOnOn

posix

POSIX support enabled

pspell

PSpell Support enabled

Reflection

Reflection enabled

session

Session Support enabled
Registered save handlers files user
Registered serializer handlers php_serialize php php_binary
DirectiveLocal ValueMaster Value
session.auto_startOffOff
session.cache_expire180180
session.cache_limiternocachenocache
session.cookie_domainno valueno value
session.cookie_httponly1no value
session.cookie_lifetime12096000
session.cookie_path//
session.cookie_samesiteLaxno value
session.cookie_secure00
session.gc_divisor10001000
session.gc_maxlifetime655361440
session.gc_probability11
session.lazy_writeOnOn
session.namePHPSESSIDPHPSESSID
session.referer_checkno valueno value
session.save_handlerfilesfiles
session.save_path/tmp/tmp
session.serialize_handlerphpphp
session.sid_bits_per_character55
session.sid_length2626
session.upload_progress.cleanupOnOn
session.upload_progress.enabledOnOn
session.upload_progress.freq1%1%
session.upload_progress.min_freq11
session.upload_progress.namePHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESSPHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefixupload_progress_upload_progress_
session.use_cookies11
session.use_only_cookies11
session.use_strict_mode10
session.use_trans_sid00

shmop

shmop support enabled

SimpleXML

SimpleXML support enabled
Schema support enabled

soap

Soap Client enabled
Soap Server enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
soap.wsdl_cache11
soap.wsdl_cache_dir/tmp/tmp
soap.wsdl_cache_enabled11
soap.wsdl_cache_limit55
soap.wsdl_cache_ttl8640086400

sockets

Sockets Support enabled

sodium

sodium supportenabled
libsodium headers version 1.0.18
libsodium library version 1.0.18

SPL

SPL supportenabled
Interfaces OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException

sqlite3

SQLite3 supportenabled
SQLite Library 3.23.1
DirectiveLocal ValueMaster Value
sqlite3.extension_dirno valueno value

standard

Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /global/scripts/sendmail.wrapper -t -i -F 'expertdev-web.cz' -f 'nevaril@expert-dev.cz'
DirectiveLocal ValueMaster Value
assert.active11
assert.bail00
assert.callbackno valueno value
assert.exception00
assert.quiet_eval00
assert.warning11
auto_detect_line_endings00
default_socket_timeout6060
fromno valueno value
session.trans_sid_hostsno valueno value
session.trans_sid_tagsa=href,area=href,frame=src,form=a=href,area=href,frame=src,form=
unserialize_max_depth40964096
url_rewriter.hostsno valueno value
url_rewriter.tagsform=form=
user_agentno valueno value

sysvmsg

sysvmsg support enabled

sysvsem

sysvsem support enabled

sysvshm

sysvshm support enabled

tidy

Tidy support enabled
libTidy Version 5.6.0
libTidy Release 2017/11/25
DirectiveLocal ValueMaster Value
tidy.clean_outputno valueno value
tidy.default_configno valueno value

tokenizer

Tokenizer Support enabled

xml

XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.9.6

xmlreader

XMLReader enabled

xmlrpc

core library version xmlrpc-epi v. 0.51
author Dan Libby
homepage http://xmlrpc-epi.sourceforge.net
open sourced by Epinions.com

xmlwriter

XMLWriter enabled

xsl

XSL enabled
libxslt Version 1.1.30
libxslt compiled against libxml Version 2.9.6
EXSLT enabled
libexslt Version 1.1.30

Zend OPcache

Opcode Caching Up and Running
Optimization Enabled
SHM Cache Enabled
File Cache Disabled
Startup OK
Shared memory model mmap
Cache hits 31644
Cache misses 809
Used memory 17355760
Free memory 49753104
Wasted memory 0
Interned Strings Used memory 859752
Interned Strings Free memory 9625736
Cached scripts 809
Cached keys 1477
Max keys 7963
OOM restarts 0
Hash keys restarts 0
Manual restarts 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
opcache.blacklist_filenameno valueno value
opcache.consistency_checks00
opcache.dups_fixOffOff
opcache.enableOnOn
opcache.enable_cliOnOn
opcache.enable_file_overrideOffOff
opcache.error_logno valueno value
opcache.file_cacheno valueno value
opcache.file_cache_consistency_checks11
opcache.file_cache_only00
opcache.file_update_protection22
opcache.force_restart_timeout180180
opcache.huge_code_pagesOffOff
opcache.interned_strings_buffer1212
opcache.lockfile_path/tmp/tmp
opcache.log_verbosity_level11
opcache.max_accelerated_files79637963
opcache.max_file_size51205120
opcache.max_wasted_percentage55
opcache.memory_consumption6464
opcache.opt_debug_level00
opcache.optimization_level0x7FFEBFFF0x7FFEBFFF
opcache.preferred_memory_modelno valueno value
opcache.preloadno valueno value
opcache.preload_userno valueno value
opcache.protect_memory00
opcache.restrict_apino valueno value
opcache.revalidate_freq6060
opcache.revalidate_pathOffOff
opcache.save_comments11
opcache.use_cwdOnOn
opcache.validate_permissionOffOff
opcache.validate_rootOffOff
opcache.validate_timestampsOnOn

zip

Zip enabled
Zip version 1.15.6
Libzip headers version 1.6.1
Libzip library version 1.6.1

zlib

ZLib Supportenabled
Stream Wrapper compress.zlib://
Stream Filter zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.11
Linked Version 1.2.11
DirectiveLocal ValueMaster Value
zlib.output_compressionOffOff
zlib.output_compression_level-1-1
zlib.output_handlerno valueno value

Additional Modules

Module Name

HTTP request

GET

http://expertdev-web.cz/clanky/sport/specialni-olympiady-na-ceste-za-vitezstvim_1643877825

Headers

Host
'expertdev-web.cz'
X-Real-IP
'44.210.83.132'
X-Real-Port
'80'
X-Real-Protocol
'HTTP/1.1'
X-Forwarded-Port
'80'
X-Forwarded-Proto
'http'
Connection
'close'
User-Agent
'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'
Accept
'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8'
Accept-Language
'en-US,en;q=0.5'
If-Modified-Since
'Wed, 06 Dec 2023 20:47:09 GMT'
Accept-Encoding
'br,gzip'

$_GET

empty

$_POST

empty

$_COOKIE

empty

HTTP response

Headers

X-Powered-ByNette Framework 3
Content-Typetext/html; charset=utf-8
X-Frame-OptionsSAMEORIGIN
Set-Cookie_nss=1; path=/; HttpOnly; SameSite=Strict
Set-CookiePHPSESSID=ceiehfusgl9v4js7j5l9n74udk; expires=Tue, 04-Jun-2024 00:43:45 GMT; Max-Age=1209600; path=/; HttpOnly; SameSite=Lax
ExpiresThu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Controlno-store, no-cache, must-revalidate
Pragmano-cache
VaryX-Requested-With